Co dalej w rozwoju technologii?

Świat nowoczesnych technologii ewoluuje w zawrotnym tempie. Bez przerwy zmieniają się i ulepszają. Wkrótce zapewne zmiany przyjmą tempo wykładnicze. Jakie technologie obejmą w największym stopniu? Oto kilka trendów.

Świat sztucznej inteligencji

Takie konstruowanie maszyn, aby wykazywały umiejętności uznawane za ludzkie (rozumowanie, uczenie się, planowanie, kreatywność), czyli były obdarzone sztuczną inteligencją, cieszyło się dużym zainteresowaniem w ostatniej dekadzie. Jednak pozostaje ono nadal jednym z najważniejszych trendów technologicznych, a Unia Europejska uznała SI za priorytet. Sztuczna inteligencja ciągle będzie wykorzystywana jako pomoc w przewidywaniu zapotrzebowania na różne usługi, podejmowaniu lepszych decyzji w obszarze wykorzystania zasobów, wykrywaniu zmieniających się wzorców zachowania klientów w celu zwiększenia przychodów.

Z rozwojem sztucznej inteligencji wiązać się będzie powstanie wielu nowych miejsc pracy w zakresie jej programowania, testowania, wsparcia, konserwacji itd.

Dużą wagę przykłada się do rozwoju podzbioru SI, jakim jest uczenie maszynowe (Machine Learning), które – najprościej mówiąc – skupia się na nauczaniu komputerów, jak uczyć się na danych i doskonalić w miarę zdobywania doświadczenia. Świat SI daje możliwość bardzo wysokich zarobków, warto więc się zainteresować tą dynamiczną dziedziną nowoczesnych technologii, aby zyskać satysfakcjonującą finansowo pracę.

Zrobotyzowana automatyzacja procesów

Jest to wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych, takich jak interpretacja aplikacji, przetwarzanie transakcji, przetwarzanie danych, a nawet – odpowiadanie na e-maile, czyli czynności wcześniej wykonywanych przez ludzi. Ma ona swoje minusy – z jej powodu wiele osób czuje się zagrożonych utratą pracy. Ale specjaliści RPA mogą liczyć na wysokie zarobki.

Obliczenia brzegowe

Ten obszar nowoczesnych technologii dotyczy przetwarzania w chmurze, które staje się coraz bardziej masowe. Ilość danych ciągle rośnie, istnieje więc potrzeba poprawy niedociągnięć, które powstają w niektórych sytuacjach. Przetwarzanie brzegowe zaprojektowano, aby pomagać w ich rozwiązywaniu. Będzie ono rosło wraz ze wzrostem wykorzystania internetu rzeczy.

Obliczenia kwantowe

To kolejny trend technologiczny. Obliczenia kwantowe wykorzystują do obliczeń takie zjawiska, jak superpozycja i splątanie kwantowe. Znajdują zastosowanie m.in. w bankowości i finansach, w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, w handlu o wysokiej częstotliwości i do wykrywania oszustw. Dzięki możliwości łatwego wyszukiwania, monitorowania, analizowania i działania na danych, niezależnie od źródła, obliczenia kwantowe są pomocne przy zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa i opracowywaniu potencjalnych szczepionek.

Rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona

Ten trend technologiczny, do tej pory wykorzystywano przede wszystkim do gier, szkoleń, oprogramowania symulacyjnego. Ma on jednak ogromny potencjał – zwykle w działaniu razem z niektórymi innymi nowymi technologiami rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona doskonale sprawdzą się w obszarze treningu, edukacji, rozrywki, marketingu, a nawet rehabilitacji po kontuzji. Można je wykorzystać do szkolenia lekarzy w zakresie chirurgii, pogłębiania wrażeń odwiedzającym muzea, ulepszania parków rozrywki.

Blockchain

Jest to baza danych ze specyficznym sposobem przechowywania informacji, tworzącym łańcuch bloków. Zapewnia bezpieczeństwo danych, ponieważ nie ma w nim możliwości zmiany poprzednich bloków, istnieje jedynie możliwość dodania następnych. Technologia, obecnie kojarzona z kryptowalutami – przede wszystkim z królem, czyli Bitcoinem, znajduje coraz szersze zastosowania, ale jej potencjał jest naprawdę olbrzymi.