Naukowcy, którzy mogą być wzorami do naśladowania

Za wzór do naśladowania zwykle uznaje się kogoś, kto powszechnie wzbudza szacunek i podziw. W przeszłości z reguły autorytetami bywali władcy, święci, osoby wysoko urodzone albo bardzo bogate. Obecnie idolami młodych ludzi są głównie znani aktorzy, piosenkarze czy sportowcy. Czy jednak status społeczny, stan konta albo popularność są tak naprawdę istotne? A może autorytetem powinna być osoba, która wzbudza motywację do działania i samorozwoju? Osoba, która sprawia, że stawiamy sobie cel, który chcemy osiągnąć, i wytrwale do niego dążymy? W tej roli dobrze mogą się sprawdzić naukowcy. Którzy? Oto osoby, które zasługują na miano autorytetu. Przypadek sprawił, że są to wyłącznie kobiety.

Fei-Fei Li

ITU Pictures, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

W dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji ta postać może budzić nie tylko zainteresowanie, ale także podziw i szacunek. Fei-Fei Li urodziła się w 1974 roku w Pekinie. Obecnie wykłada informatykę na Uniwersytecie Stanforda. Jest dyrektorką Laboratorium Sztucznej Inteligencji Stanforda (SAIL), stanowiącego centrum doskonalenia badań, nauczania, praktyki i teorii w zakresie sztucznej inteligencji oraz Laboratorium Wizji Stanforda, skupiającego się na badaniach dwóch ściśle powiązanych ze sobą gałęzi badań wzroku: wizji komputerowej i wizji człowieka. Pani profesor przyczyniła się do powstania inicjatywy AI4ALL, która – mając za podstawę darmowy internetowy program dla uczniów szkół średnich – rozwija umiejętności rozwiązywania problemów, poszerza umiejętności techniczne, pomaga zrozumieć wpływ sztucznej inteligencji na życie człowieka.

W zakresie swoich badań Fei-Fei Li skupia się na rozpoznawaniu obrazów, neurokognitywistyce, neuronauce obliczeniowej i analizie Big data. Jedną z najbardziej znanych jej prac jest projekt ImageNet, który przyczynił się do zrewolucjonizowania obszaru rozpoznawania wizualnego.

Maggie Aderin-Pocock

Brytyjska badaczka kosmosu oraz edukatorka naukowa jest córka nigeryjskich imigrantów, urodzoną w Londynie. Jej dzieciństwo nie rokowało najlepiej. Borykała się z dysleksją, zaliczyła 13 szkół. Nauczyciele nie podzielali jej chęci zostania astronomem. Mimo trudności pielęgnowała swoją fascynację migoczącymi na nocnym niebie gwiazdami. Obecnie jest czołowym brytyjskim naukowcem, zajmującym się kosmosem. Prowadzi produkowany przez BBC program telewizyjny poświęcony astronomii The Sky at Night (Niebo nocą). Jednym z ważniejszych jej dokonań jest wysokiej rozdzielczości spektograf do teleskopu Gemini w Chile, który bada światło odległych gwiazd.

Maggie Aderin-Pocock wkłada wiele pracy w inspirowanie nowych pokoleń astronautów, inżynierów i naukowców. Popularyzuje naukę, szczególnie wśród dzieci w wieku szkolnym. Prowadzi własną firmę Science Innovation Ltd, która przybliża dzieciom i dorosłym na całym świecie osiągnięcia nauki o kosmosie. A to tylko wycinek jej działalności.

Astronomy additions, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Maria Skłodowska-Curie

Pionierka radiochemii, przez wiele osób uznawana za najsłynniejszą na świecie kobietę-naukowca. Urodziła się w 1867 roku na terenie Królestwa Polskiego. Ponieważ w XIX wieku na ziemiach polskich kobiety nie mogły studiować, wyjechała do Paryża, gdzie podjęła studia na Sorbonie, a następnie rozwinęła działalność naukową. Główne osiągnięcia badaczki to rozwinięcie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów, a także odkrycie radu i polonu. Curie zainicjowała badania nad leczeniem raka przy użyciu promieniotwórczości. Za swoje osiągnięcia została dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Nobla.