Dlaczego warto studiować naukę?

Naukę najprościej można zdefiniować jako poszukiwanie i stosowanie wiedzy w celu poznania i zrozumienia świata naturalnego i społecznego zgodnie z opartą na dowodach metodologią, obejmującą dowody, obserwację i eksperyment. Od niedawna obowiązuje nowa systematyka nauk. W 2004 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przyjęła ich podział na następujące dziedziny: nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki humanistyczne, sztuka. Każda z dziedzin dzieli się z kolei na dyscypliny, np. nauki przyrodnicze to matematyka, nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne, nauki interdyscyplinarne. W sumie ogrom wiedzy, niedostępny w całości nawet najbardziej chłonnemu umysłowi. A jednak warto studiować nauki.

Słownik Języka Polskiego podaje dwa zasadnicze znaczenia czasownika „studiować”. Chodzi tu o bycie studentem oraz gruntowne, dokładne poznawanie czegoś. Studiować warto i w pierwszym, i w drugim znaczeniu.

Studia jako przygotowanie do przyszłego życia

Podjęcie studiów ma z reguły jeden główny – wydaje się – oczywisty cel. Jest nim uzyskanie wykształcenia, które zapewni w przyszłości godne środki utrzymania dzięki podjęciu satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie. Z tym różnie w życiu bywa – przeprowadzone badania wykazują, że ponad połowa Polaków nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Bezsprzeczny jest jednak fakt, że ogólnie łatwiej jest zdobyć zatrudnienie z dyplomem wyższej uczelni niż bez (chociaż różnie bywa z zarobkami). A więc warto w siebie inwestować.

Poza tym studia służą nie tylko zdobyciu kompetencji zawodowych. Sprzyjają ogólnemu rozwojowi, budowaniu mądrości, realizacji i poszerzaniu zainteresowań, kształtowaniu wartości, poszerzaniu umiejętności dokonywania świadomych wyborów, odpowiedzialności za własne słowa i czyny (jest to zwykle etap wchodzenia w dorosłość), pobudzaniu refleksyjności, krytycyzmu, otwartości na innych ludzi i świat itd. To wyjątkowy okres w życiu, jak żaden inny sprzyjający nawiązywaniu kontaktów, często na całe życie. To także możliwość imprezowania bez konieczności powrotu do domu przed wyznaczoną godziną.

Studiowanie jako zgłębianie nauk

Studiowanie – w drugim znaczeniu tego słowa – różnych dyscyplin naukowych może przynieść podobne korzyści, głównie w postaci rozwoju intelektualnego oraz lepszej umiejętności rozumienia świata.

Wszystko, co wiemy o człowieku, przyrodzie, Ziemi czy Wszechświecie stanowi rezultat badań naukowych i eksperymentów. Już od zarania dziejów niektórzy ludzie dostrzegali reguły i wzorce, obecne w otaczającej ich rzeczywistości. Część z nich chciała zrozumieć, czym tak naprawdę jest świat i w jaki sposób działa. Jednak nie dysponowali oni odpowiednimi narzędziami, zdani byli tylko na intuicję, która często okazywała się zawodna. Dopiero znalezienie skutecznego sposobu, jakim jest metoda naukowa, pozwoliło na osiąganie obiektywnych wyników. Dzięki niej swoje wyjaśnienie znalazło wiele niezrozumiałych do tej pory zjawisk.

Rozwój nauki przyczynia się do postępu ludzkości. Wiedza naukowa wpływa na jakość życia na wielu różnych poziomach, począwszy od rutynowych czynności obecnych w codziennym życiu, na problemach globalnych skończywszy. Oddziałuje na politykę publiczną oraz osobiste decyzje, np. w zakresie rolnictwa, ochrony przyrody, energii, transportu, zdrowia, obronności, ekonomii, wypoczynku itp..